Powiatowy Konkurs Plastyczny "Barwy jesieni"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie BARWY JESIENI, który w tym roku nosi tytuł "Mocny kolor jesieni". Konkurs organizowany jest w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Regulamin konkursu:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu „Mocny kolor jesieni”
2. Dozwolone są różne płaskie techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, pastele), format A3
3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, do 14 października 2022 r.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- przedszkola (A)
- szkoły podstawowe: kl. I - III (B); kl. IV -VI (C) kl. VII - VIII (D)
- szkoły ponadpodstawowe, dorośli (E)
5.Na odwrocie pracy proszę wpisać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail.
6.Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.
7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.
8. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
9. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chojnice

Współorganizatorzy:
Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Zaborski Park Krajobrazowy

Zapraszamy!

ZałącznikWielkość
PDF icon KARTA UCZESTNIKA561.47 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.

Wydarzenia