Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Jakie są nowe zasady, które obowiązują w Chojnickim Centrum Kultury? Jak się zachować w kinie? Na co zwracać uwagę? Poniżej prezentujemy najważniejsze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trosce o bezpieczeństwo widzów i pracowników, ChCK wprowadziło szereg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej prezentujemy najważniejsze rzeczy, o których muszą pamiętać widzowie udający się do naszego kina:

- osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy (kaszel, gorączka) nie powinni przychodzić do kina,
- widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przed, w trakcie i po seansie filmowym,
- ograniczona jest liczba miejsc na sali kinowej do 50%, widzowie siadają z zachowaniem jednego wolnego miejsca obok,
- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
*widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
*widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
*osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
- osoby wchodzące do obiektu powinny zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do sali kinowej),
- osoby uczestniczące w seansie kinowym zobligowane są do zachowania wymaganego dystansu,
- zakaz spożywania napojów i posiłków,
- zachęcamy do kupna biletów drogą elektroniczną KUP BILET

UWAGA!
Kasa kina czynna od poniedziałku do niedzieli godzinę przed seansem

Zapraszamy do obejrzenia filmiku prezentującego jak zachować się w naszym obiekcie.

Videos

Zasady bezpiecznej wizyty w kinie Chojnickiego Centrum Kultury