Wystawa "Powstanie styczniowe"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę eksponatów upamiętniających największe polskie powstanie narodowe.

...Przysięgam, że będę święcie pełnił powierzane mi obowiązki, że gotów będę na każde zawołanie stanąć na wskazanym mi miejscu z bronią, jaka będzie mi daną, rozpocząć walkę z wrogiem Ojczyzny i aż do ostatniej kropli krwi przelać do Jej oswobodzenia...
Rota przysięgi Powstania Styczniowego

I tak się zaczęło…W styczniu 1863 roku wybucha powstanie w Królestwie Polskim i obejmuje ziemie zaboru rosyjskiego, trwa do jesieni 1864 r. pochłaniając kilkadziesiąt tysięcy ofiar poległych w czasie walk i potyczek oraz niespełna czterdzieści tysięcy zesłanych na Sybir lub skazanych na katorgę.

Z tej okazji zapraszamy na wystawę zorganizowaną z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego, będącego symbolem walki z zaborcą rosyjskim. Na ekspozycję składają się medale, ryngrafy, odznaczenia oraz inne pamiątki związane z tym wiekopomnym wydarzeniem. Ciekawostką jest biżuteria patriotyczna, która – podobnie jak pieśni i stroje – stanowiła często formę przekazywania głębokich uczuć patriotycznych. Eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów Bogdana Kuffla.

Wystawę można oglądać w holu ChCK do końca lutego.

Zapraszamy!

Wydarzenia

Stand-up i nie tylko!

27.01.2022 17:30
27.01.2022 19:30

Babcia i Dziadek w Muzeum

22.01.2022 12:00

Strażak Sam w teatrze – Cyrkowa Przygoda

06.02.2022 10:00
06.02.2022 12:30

Wystawa "Słuchając ciszy"

16.12.2021 - 30.01.2022