Powiatowy Konkurs Plastyczny "Barwy jesieni"

Z okazji 25 lecia nadania tytułu Bazyliki Mniejszej tematem tegorocznego konkursu jest "Gotyk w Chojnicach".

Regulamin konkursu:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu,

2. Dozwolone są wszelkie techniki plastyczne (np..rysunek, malarstwo, rzeźba, formy przestrzenne),

3. Prace należy składać do 4 października 2018 r. w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44,

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy I-III, IV-VI, klasy 8 + gimnazjalne), szkoły ponadpodstawowe, dorośli. Na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy karty uczestnictwa, w której trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację, czytelnie ją wypełnić i podpisać.

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

8. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 21 października br.(niedziela) o godz. 13:00 w podziemiach kościoła gimnazjalnego w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chojnice
Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

Zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Plik KARTA UCZESTNIKA KONKURSU "BARWY JESIENI"83.61 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.

Wydarzenia

Koncert "U prząśniczki"

16.11.2018 18:00

Recital Weroniki Kowalskiej

17.11.2018 18:00

Jesienne Impresje

16.11.2018 18:00
23.11.2018 18:00
30.11.2018 18:00
07.12.2018 18:00

DKF w listopadzie 2018

19.11.2018 19:00
26.11.2018 19:00